INSCRIPCIÓ DE SOCIS


Convidem als pares a fer-se socis de l'APA i així contribuir i col·laborar en la tasca educativa del Centre de tal manera que els seus fills es puguin beneficiar de les moltes activitats que es promouen.

La quota d'inscripció és única per família i curs acadèmic i es fa efectiva o bé al moment de formalitzar la matrícula al Centre o bé mitjançant domiciliació bancària.


Concretament:
Mitjançant un ingrés per la quantitat de 40€ ( anual / per família )
al compte corrent de La Caixa : ES53 2100-1033-30-02-000748-66


formulari d'inscripció