HORARI

De dilluns a divendres, a l’hora d’esbarjo, és a dir, d’11.00 a 11.30h
Els usuaris disposen de 10 minuts (fins a les 11.10 h) per prendre l’esmorzar a l’exterior de la Biblioteca. Tanmateix, aquells usuaris que vulguin portar-se materials en préstec o que vulguin fer-ne la devolució, disposen del mateix marge de 10 minuts. Passat aquest temps, la Biblioteca tancarà les portes i no es podrà entrar ni sortir de les instal·lacions.